Værktøjer:

 

Manuel håndtering:
- Løft
-
Bæring
-
Skub og træk

 

EGA:

 

Arbejdsstillinger:

Links:

 

Hovedsponsor:

Arbejdsmiljøcentret

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 

 

I nedenstående tabel er der listet en række metoder/værktøjer til at vurdere løft.

Man bør altid starte med de 2 øverste, idet det er disse Arbejdstilsynet lægger til grund for deres påbudspraksis.

 

I de tilfælde, hvor man i Arbejdstilsynets modeller skal undersøge løftene nærmere (gult område), kan man anvende de andre modeller til at lave denne vurdering.

 

Klik på navnet i tabellen, og værktøjet vil åbnes

 

 

Navn

Klik på navn

Faktorer

Kommentar

Arbejdstilsynets model til vurdering af løft

Vægt

Rækkeafstand

Den gamle klassiske model.

Ud over de differentierede faktorer indgår 4 hovedgrupper af forværrende faktorer:

- byrdens beskaffenhed

- den fysiske anstrengelse

- arbejdsstedets beskaffenhed

- arbejdsforhold i øvrigt

 

Jeg har dog indarbejdet nedenstående model i Arbejdstilsynets gamle model, så der er kommet endnu 2 faktorer, der kan indgå i vurderingen ved "gule løft"

Arbejdstilsynets model med indarbejdet intern instruks

Vægt

Rækkeafstand

Løftefrekvens

Arbejdets varighed t/uge

En udvidelse af den "gamle" model fra At-vejledning D.3.1 "Løft, træk og skub". Udover de 4 differentierede faktorer indgår endvidere 3 primært belastende faktorer:

- foroverbøjning

- vrid/asymetri

- løftede arme

Disse er dog ikke differentierede!

KIM
(Key Indicator Method)

Proces (løft/holde/bære)

Totalantal/dag

Vægt (differentieret for mænd/kvinder)

Arbejdsstilling

Arbejdsbetingelser

En metode udviklet af Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA & Ländersausschutz für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik- LAS. Modellen findes på "SLIC European inspection and communication campaign - løft let".

Metoden er dog kun beskrevet som en papirmodel og med meget store spring i belastningsscoren for forskellige belastningsniveauer. Jeg har lavet en elektronisk model, hvor jeg har interpoleret mellem de forskellige niveauer, så belastningsscoren er mere glidende mellem de forskellige belastningsniveauer.

 

Vurderingen foretages grundlæggende for manuelle håndteringsopgaver og skal relateres til én arbejdsdag. Hvis byrden er tung og/eller stillingen ændrer sig inden for den individuelle aktivitet, skal der fastlægges gennemsnitlige værdier. Hvis der forekommer et antal manuelle håndteringsopgaver med betydeligt anderledes byrdemanipulationer inden for den generelle aktivitet, skal disse estimeres og dokumenteres separat. 

Metoden er derfor mest anvendelig ved vurdering af arbejdsprocesser, hvor byrderne, arbejdsstillingerne og -betingelserne er rimelig ens over en hel dag.

 

Metoden er dog nem at bruge - også for ikke-ergonomer. 

Arbejdstilsynets løftetjek Vægt
Rækkeafstand
Foroverbøjning af ryg (ja/nej)
Løfter i skæv stilling (ja/nej)
Vrider i krop under løft (ja/nej)
Armes horisontale placering
Løfteminutter/arbejdsdag
Løft/arbejdsdag
Samlede løftearbejde timer/uge
Arbejdstilsynets interaktive og intuitive værktøj. Kan også downloades til smartphones (Androide).
Efter vurderingen har man mulighed for at trykke sig videre til forslag til, hvad man kan gøre for at sænke belastningen.

 DS/EN 1005-2 "Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 2: Manuel håndtering af maskiner og maskindele

 

Vægt

Referencemasse

Vertikal placering

Vertikal forskydning

Horisontal placering

Asymmetrivinkel

Greb

Løftefrekvens

Arbejdets varighed

En-hånds betjening

To-mands løft

Yderligere fysisk krævende opgaver

 

 

 

Er først og fremmest udarbejdet til at vurdere manuel håndtering af maskiner og maskindele, men jeg vurderer at den også kan bruges til løft generelt.

Der er rigtigt mange faktorer, man kan "skrue" på, når man skal vurdere på/rådgive om, hvad man kan gøre for at minimere belastningen.

Vurderingen kommer ud som et tal, en farve og en kommentar, som enten er:

  • belastning OK
  • Designet bør overvejes
  • Designet skal laves om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

Om den ergonomiske konsulent