Den ergonomiske konsu-lent er en hjemmeside for arbejdsmiljøgruppen, ar-bejdsmiljøudvalget, ergo-nomifaglige konsulenter og ergonomistuderende  om ergonomiske problem-stillinger på hovedsageligt danske arbejdspladser

Links:

 

Sponsorer

 

Hovedsponsor:

 

 

 

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 

Guld-sponsorer:

 

Sølv-sponsorer:

 

Bronche-sponsorer:

- Human House

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2012 Den ergonomiske konsulent Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

Om den ergonomiske konsulent