Teorier:

 

 

 • Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

 • Projektering og design

Links:

 

Hovedsponsor:

Arbejdsmiljøcentret

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Teorier

faglige teorier

 

De ergonomifaglige teorier er den baggrundsdviden, som adskiller den ergonomiske konsulent fra de andre rådgivende konsulenter på arbejdsmiljøområdet.

Teorierne omfatter anatomisk og fysiologisk viden som kerneområder og erhvervspsykologisk m.v. som sideområder indenfor flg. hovedemner :

 

  - Manuel håndtering (løft, bæring, skub og træk)

  - Arbejdsstillinger og bevægelser

  - EGA (ensidigt gentaget arbejde)

  - Ergonomisk projektering og design

   

  Under teorierne vil relevante vurderingskriterier - herunder forskellige grænseværdier - blive gennemgået.

   

  Metoder til at registrere, vurdere og analysere arbejdsprocesser indenfor de enkelte hovedemner, bliver gennemgået under hjemmesidens hovedpunkt "Værktøjer"

   

   

  Copyright ® 2003 CompanyName.com Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

  Om den ergonomiske konsulent