Værktøjer:

 

Manuel håndtering:
- Løft
-
Bæring
-
Skub og træk

 

EGA:

 

Arbejdsstillinger:

Links:

 

Hovedsponsor:

Arbejdsmiljøcentret

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 

 

 

 

Værktøjer

 

Der findes en række forskellige konkrete kortlægnings, analyse- og vurderingsværktøjer til brug ved ergonomiske opgaver.

I brugen af disse skal man bl.a. være opmærksom på følgende:

 

 • Værktøjer, der er hurtige og lette at bruge, og ofte kan anvendes af menigmand vil som regel være nogle meget forsimplede værktøjer, hvor kun få differentierede faktorer indgår. Fx i Arbejdstilsynets værktøj til vurdering af løft indgår kun byrdevægt og rækkeafstand som differentiret faktor. Og række afstanden indgå endda kun i tre valgmuligheder (tæt på krop, underarmsafstand og 3/4-arms afstand).
  Disse værktøjer har som regel et meget stort område, som skal udredes/vurderes nærmere ud fra en terapeutisk vurdering, hvilket giver en stor risiko for forskellige vurderinger fra terapeut til terapeut. Og i endnu større udstrækning, hvis det er menigmand, der anvender værktøjet.

 • I den anden ende af skalaen finder man værktøjer, som har en række differentierede faktorer (fx. DS/EN 1005-2 Del 2). Disse værktøjer er meget omstændelige at anvende, men giver også en mere ensartet vurdering fra terapeut til terapeut.
  Disse værktøjer er dog ofte bygget over den grundlæggende forudsætning, at man kan beregne en fælles belastning for flere samtidige faktorer på baggrund af forskning, hvor man har fundet belastningerne ved enkeltfaktorer.
  Det er klart, at jo flere faktorer der indgår i værktøjet, jo flere forskellige arbejdssituationer kan vurderes. Fx er antallet af mulige forskellige arbejdssituationer i DS/EN 1005-2 Del 2 mere end 150.000, og det er endvidere klart, at med et så stort antal muligheder, er det umuligt at få nogle valide forskningsresultater af belastningen på alle de mulige arbejdssituationer.
  Disse værktøjer skal derfor anvendes med en vis forsigtighed og en god portion almen terapeutisk snusfornuft.
  Disse værktøjer er rigtigt gode at anvende i en sammenligning af flere forskellige arbejdssituationer ved samme arbejdsplads, og kan med held anvendes i samarbejde med kunden til at finde og dokumentere egnede alternative løsninger. Dette gør sig især gældende når værktøjet findes i elektronisk form, så man har mulighed for nemt og ubevsæret at "lege" med værktøjets forskellige faktorer i samarbejde med kunden

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

Om den ergonomiske konsulent