Den ergonomiske konsulent

 

Den ergonomiske konsu-lent er en hjemmeside for arbejdsmiljøgruppen, ar-bejdsmiljøudvalget, ergo-nomifaglige konsulenter og ergonomistuderende  om ergonomiske problem-stillinger på hovedsageligt danske arbejdspladser

Links:

 

Hovedsponsor:

Arbejdsmiljøcentret

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Redaktør:

 

Gert Fuursted

Ergonomisk konsulent

 

Der har længe været savnet et opslagsværk for de ergonomiske konsulenter i Danmark. Derfor besluttede jeg mig for i 2010 at udarbejde denne hjemmeside.

 

Mine kompetencer for at lave denne hjemmeside er:

 

·         25 års erfaring som ergonomisk konsulent i et arbejdsmiljø-rådgivningsfirma

·         Tidligere underviser i ergonomi på Ergo- og Fysioterapeutskolen i Århus

·         Faglig redaktør på Grafisk Bars hjemmeside på det ergonomiske område

·         Stået for det faglige indhold på hjemmesiden synsergonomi.dk.

·         Faglig redaktør på Tidsskrift for Miljø fra Magnus Informatik

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

Om den ergonomiske konsulent