Den ergonomiske konsu-lent er en hjemmeside for arbejdsmiljøgruppen, ar-bejdsmiljøudvalget, ergo-nomifaglige konsulenter og ergonomistuderende  om ergonomiske problem-stillinger på hovedsageligt danske arbejdspladser

Links:

 

Hovedsponsor:

Human House

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 

 

Løsninger

Står du lige og mangler en idé til en teknisk løsning ?

 

Har du idéen men mangler en oversigt over, hvad der findes ?

 

Så prøv at gå ind på siden om løsninger !

 

 

 


Værktøjskassen

Hvordan kan jeg finde ud af, om et løft er belastende ?

 

Hvor langt må jeg bøje mig fremover ?

 

Hvordan kortlægger jeg EGA ?

 

 


Teori

De ergonomifaglige teorier og kundskaber er det der adskiller den ergonomiske konsulent fra de andre arbejdsmiljørådgivere.

 

De ergonomifaglige teorier omhandler:

·   Manuel håndtering

·   Arbejdsstillinger

·   EGA

·   Design og projektering

 

 


Konsulentrollen

Der er 7 kompetencer, som den ergonomiske konsulent skal kunne mestre: 

·         Faglig specialistviden

·         Generalistviden

·         Procesforståelse

·         Helhedsforståelse

·         Kommunikationsevne

·         Tilpasningsevne

·         Implementeringsevne

 

 

Nyheder

12.02.2013

Der er blevet lagt en test op, som konsulenten kan bruge til at "måle" sine kompetencer som management-konsulent. For at kunne være en god ergonomiske konsulent bør man være SGM-konsulent (spcialist, generalist og management-konsulent).

Testen samt en række sparringsspørgsmål til udvikling af ens kompetencer kan findes under fanebladet "Dokumenter".

 

27.01.2013

Værktøjet OCRA til vurdering af EGA er nu indarbejdet i elektronisk form. Det gode ved dette værktøj er, at man får en værdi for det enkelte EGA-arbejde som kan bruges til at fastlægge mål for en EGA-indsats. Endvidere angives risikoen for at få musklulære lidleser i OE p.g.a. det vurderede EGA-arbejde.

Modellen kan ses på siden: OCRA

 

30.11.2012
Hjemmesiderne om EGA er nu lagt ind på siden. Dog mangler stadig værtøjer til EGA - såvel i "papir-form" som elektroniske. Disse vil blive udarbejdet snarest

 

18.10.2012

Der er lavet nyt logo, og der er lagt facebook-knap ind på forsiden.

Der arbejdes stadig med nyt design.

Endvidere arbejdes med en særlig side for bygge- og anlægsbranchen.

Begge er under opbygning. De foreløbige forsøg på nyt design kan ses her og her

 

27.01.2012

Arbejdstilsynets nye løfteværktøj er lagt ind.

Hele hjemmesidens opsætning er under fornyelse

 

04.09.2011

En ny side om EGA er under opbygning. Dokumentet om EGA kan allerede nu downloades fra dokumentsiden.

Gå til EGA

Gå til dokumenter

 

12.06.2011

Hele hjemmesiden har fået et designmæssigt løft

 

14.01.2011

Der er blevet udarbejdet en hel ny side om værktøjer ved kortlægning og vurdering af manuel håndtering.

Gå til værktøjer

 

Endvidere er der til nedennævnte side om løsninger tilføjet en side om løftevogne, hvor man bl.a. kan udtrække en liste over løftevogne og leverandører til disse i Danmark.

Gå til løftevogne

 

26.11.2010

Der er blevet udarbejdet en helt ny side om løsninger ved manuel håndtering. Og her er der indtil videre blevet lavet et under-afsnit om bæring - tekniske løsninger - trappevogne, hvor man bl.a. kan udtrække en liste over trappevogne og leverandører til disse i Danmark

Gå til trappevogne

 

24.05.2010:

Hjemmesiden er under stadig opbygning. Under nyheder vil der derfor blive orienteret om, hvilke nye sider, der er blevet udarbejdet.

Endvidere vil der her kunne findes andre nyheder (ny forskning, nye udgivelser, ny lovgivning m.v. på det ergonomiske område) 

Copyright ® 2012 Den ergonomiske konsulent Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

Om den ergonomiske konsulent