Konsulentrollen:

 

 

 

  • En opbyggelig historie

 

  • En konsulent-historie

Links:

 

 

 

Hovedsponsor:

Arbejdsmiljøcentret

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 

 

 

 

Organisations-forståelser

 

 

Organisationsforståelser


For at kunne beskrive virksomhedens relevante karakteristika, er det først nødvendigt for konsulenten, at han gør sig selv klar, hvilken organisationsforståelse han vil anvende i sit arbejde med virksomheden.

Dette valg afhænger af såvel opgavens art, interessenterne og konsulentens egne værdier, organisationsforståelse og normalt anvendte løsningsmodeller. Det er derfor vigtigt, at konsulenten gør sig selv klart, hvilken organisationsforståelse, han lægger ned over opgaven, og om denne forståelse er den mest optimale ift opgaven, eller om den evt. skyldes egen magelighed – ”sådan har jeg jo altid gjort, og med et rimeligt resultat”.

Jeg vil dog vurdere, at det er vigtigt for konsulenten, at han kan jonglere mellem de forskellige organisationsforståelser i hele opgaveforløbet ved hver enkelt opgave, han skal indgå i.
Jeg oplever, at der både er:

·         et konkret bagvedliggende objektivt målbart ergonomisk betinget problem, som kan løses objektivt,

·         samt en individuel forståelse og oplevelse af dette problem, som kun kan bearbejdes via en systemisk tankegang v.hj.a. en dialogisk metode.

Opgaven kan ikke løses ved kun at anvende den ekspertorienterede tilgang eller den systemiske tilgang.

I flg. Gitte Haslebo og Flemming H. Madsen (”Organisation & proces – metoder i BSTarbejdet ” 1998), så er der 3 former for organisationsforståelse:

1.       Den systemteoretiske organisationsforståelse

2.       Den organisationskulturelle organisationsforståelse

3.       Den systemiske organisationsforståelse

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

Om den ergonomiske konsulent