Procesforståelse
Den faglige specialistviden og generalistviden er dog ikke tilstrækkelig i dag for at kunne levere en kvalitativ ordentlig ergonomisk rådgivning. Konsulenten må også kunne understøtte og/eller lede de processer i virksomheden, som skal føre frem til den ønskede faglige udvikling.
Denne procesforståelse er vigtig i hele rådgivningsforløbet – selv  allerede ved opgaveformuleringen og kontraktindgåelsen. I opgaveformuleringen møder klienten ofte konsulenten med nogle vage idéer om, hvad de ønsker hjælp til, og hvordan de ønsker denne hjælp. Det er derfor vigtigt at konsulenten kan hjælpe klienten igennem denne proces, dels så det er klientens behov der styrer opgaveformuleringen og ikke konsulentens præferencer for rådgivningsmetoder, og dels for at klienten igennem hele forløbet har – og føler - ejerskabet over opgaven.