Kommunikationsevne
For at kunne mestre alle dele af rådgivningsprocessen skal konsulenten kunne kommunikere på flere niveauer i virksomheden.
Dette gør sig især gældende, hvis man som konsulent tager udgangspunkt i den klassiske terapeutiske tilgang: ”Hvordan øger man ”patientens” selvindsigt og handlingskompetence”, hvor konsulentens rolle snarere er at ”være spørgende og give mulighed for refleksion” end at ”(over)styre en proces og optræde som den ergonomifaglige ekspert.
Kommunikationsteorier bliver herved et vigtigt element i den ergonomiske konsulents ”værktøjsrygsæk”. Se nærmere under ”KOMMUNIKATIONSTEORIER”

For den systemiske konsulent er kommunikationsevnen og evnen til at få de relevante medlemmer af klientens organisation til at kommunikere indbyrdes er selve grundtanken i konsulentens tilgang til klienten, idet eksistensen af et oplevet konfliktproblem ud fra den systemiske tankegang forudsætter en eller flere iagttagere, som hver skaber deres egen forståelse af virkeligheden (Se nærmere under den systemiske organisationsforståelse).

Klientens problem er derfor ikke et objektivt målbart problem, men en væsentlig divergens i medarbejdernes forståelser af deres virkelighed. Denne divergens kan kun løses gennem kommunikation. (se mere under ORGANISATIONSFORSTÅELSER)

I Erhvervs- og boligstyrelsen rapport angives flg. citat fra brugernes vurdering af konsulentkompetencer:
Det er vigtigt at konsulenterne kan sætte sig ind i virksomheden og samtidig kan kommunikere med arbejderne, sådan at de går ind i virksomheden som en naturlig del”