Generalistviden
Arbejdsmiljøet på en virksomhed er en kompleks størrelse, hvor de enkelte elementer: ergonomiske forhold, fysiske forhold, kemiske forhold, psykiske forhold og ulykkesfarer på mange måder er indbyrdes afhængige.
Den ergonomiske konsulent er derfor nødt til i sin analyse af de ergonomiske forhold også at inddrage de andre arbejdsmiljøforhold, der hvor de er indbyrdes afhængige. Fx kan stærkt støjende miljøer forstærke de ergonomiske belastninger.
Hvis den ergonomiske konsulent endvidere arbejder i et konsulentfirma med mange forskellige rådgivningskompetencer (fx de tidligere BST’er - bedriftssundhedstjenester) opfatter klienten sjældent konsulenten som en ren fagperson på det ergonomiske område, men som en konsulent på hele det arbejdsmiljømæssige område, og at han derfor også bør registrere, hvis der er andre problemer/opgaver under rådgivningsprocessen ud over de rent ergonomifaglige.