Faglig specialistviden
Der er stadig behov for konsulentens ergonomifaglige viden. Konsulenten skal have en konkret viden at kunne tilbyde virksomheden.
Det er først og fremmest på specialistviden, at den ergonomiske konsulent adskiller sig fra de andre rådgivende konsulenter (teknikere, kemikere, psykologer, managementskonsulenter m.v.), idet dette er den ergonomiske konsulents kernekompetence.
Den ergonomiske konsulent har derfor pr definition en ekspertrolle via sin faglige indsigt. Proceskonsulentrollen er derfor mere knyttet op til, hvorledes denne faglighed forvaltes i en konkret problemløsningssammenhæng.